Thursday, February 14, 2008

Jenis-jenis Iklan Adsense

Terdapat 6 jenis iklan di google adsense :

1) Iklan Teks
2) Iklan Imej
3) Iklan Video
4) Iklan Link Unit
5) Butang rujukan /Refferal Button’s
6) Unit themes /Themes Unit


1) Iklan teks (12 jenis) :


1) Leaderboard (728 x 90)

2) Banner (468 x 60)

3) Half Banner (234x60)

4) Vertical Skyscraper (120x600)

5) Wide Skyscraper (160x600)

6) Vertical Banner (120 x 240)

7) Large Rectangle (336 x 280)

8) Medium Rectangle (300 x 250)

9) Square (250 x 250)


10) Small Square (200 x 200)


11) Small Rectangle (180x150)

12) Button (125x125)

2) iklan Imej ( 8 jenis)1) Leaderboard (728 x 90)2) Banner (468 x 60)3) Skyscraper (120x600)4) Wide Skyscraper (160x600)5) Small Square (200 x 200)6) Square (250 x 250)7) Medium Rectangle (300 x 250)8) Large Rectangle (336 x 280)3) Iklan Video (7 jenis)


1) Leaderboard (728x90)
2) Skyscraper (120x6003) Wide skyscraper (160x600)4) Small Square (200x200)5) Square (250x250)6) Rectangle (300x250)7) Large Rectangle (336x280)
4) Iklan Unit Link (12 Jenis)


1) (120x90) Displays up to 5 links2) (120x90_4) Displays up to 4 links3) (160x90) Displays up to 5 links4) (160x90_4) Displays up to 4 links5) (180x90) Displays up to 5 links6) (180x90_4) Displays up to 4 links7) (200x90) Displays up to 5 links8) (200x90_4) Displays up to 4 links9) (468x15) Displays up to 5 links10) (468x15_4) Displays up to 4 links11) (728x15) Displays up to 5 links12) (728x15_4) Displays up to 4 links5) iklan Refferal Button’s (7 Jenis)

1) 120x240 Firefox referral button2) 125x125 Picasa referral button3) 180x60 Pack referral button4) 120x60 AdSense referral button5) 110x32 AdWords referral button6) AdSense referral text link7) 468x60 AdWords referral button

6) Iklan Themes (2 jenis)


1) Halloween 2005 (160x600)2) Thanksgiving 2005 (160x600)


No comments: